Lomakkeita ja linkkejä


Terveysaseman vaihtaminen

Valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus hoitovastuussa olevan kunnan ja valitun kunnan terveyskeskukselle. Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta.

Henkilön valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveyskeskukseen ja terveysasemaan. Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä. Valinta ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskeluterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää kotisairaanhoitoa oman alueensa ulkopuolelle.

Ilmoituksen voi tehdä terveysasemilta saatavalla lomakkeella tai sen voi tulostaa alla olevasta linkistä

Terveyskeskuksen valintalomake.doc

Täytetty lomake lähetetään osoitteella

Johtava ylilääkäri Sari Koistinen
Vareliuksenkatu 1
32200 LOIMAA


Hoitovastuu siirtyy valitulle terveysasemalle kolmen viikon kuluessa ilmoituksen saapumisesta. Terveysaseman vaihtumisesta ilmoitetaan kirjeitse.

 

Lomakkeita

Esihaastattelulomake on hyvä täyttää ennen vastaanotolle tuloa. Hoitotahdolla kerrotaan omaa hoitoa ja hoivaa koskeva tahto. Potilaan oikeuksista annetun lain mukainen muistutus on kolmantena.

Esihaastattelulomake

Verenpaineseuranta

Kotilääkitys

Hoitotahto

Terveydenhuollon muistutus

 

Sähköinen Kanta-arkisto

Täällä voit katsoa saamiasi sähköisiä reseptejä.

Oma kanta


päivitetty: 2.12.2019