Mittauspalvelut

Mittausryhmä suorittaa erilaisia mittaus- ja maastoonmerkintätehtäviä, kartoituksia, erikoismittauksia ja maastotutkimuksia nykyaikaisilla mittausvälineillä kartantuotantoa, kiinteistönmuodostusta sekä muita rakentamisen liittyviä erityistarpeita varten.

Rakennuksen maastoon merkintä ja sijaintikatselmus

Rakennuksen paikka ja korkeusasema merkitään maastoon asiakkaan tilauksesta rakennusluvan myöntämisen jälkeen ennen rakennustyön aloittamista. Mittaustoimen suorittama maastoon merkintä ei ole tarpeen, mikäli rakennusluvassa ei sitä edellytetä. Rakennuksen perustusten valmistuttua suoritetaan asiakkaan tilauksesta sijaintikatselmus, jolla varmistetaan rakennuksen sijainnin ja ulottuvuuden luvanmukaisuus.

Rajan osoittaminen

Tontin omistajan tai haltijan hakemuksesta osoitetaan rajan paikka esimerkiksi aidan rakentamista varten. Raja merkitään maastoon puupaaluin, jos vanhat rajamerkit ovat kadonneet. Hävinnen rajamerkin korvaaminen uudella vaatii kiinteistönmääritystoimituksen.

Erityismittaukset

Mittaustoimen asiakkaina ovat pääasiassa kaupungin omat hallintokunnat ja liikelaitokset, mutta myös yksityisille tehdään laskutustyönä erilaisia kartoitusmittauksia, maa- ja vesirakentamisen mittauksia, rakennusmittauksia, rakennustöiden kontrollimittauksia, pinta-alamittauksia yms.

Yhteystiedot

Mittausteknikko Esa Kosonen, puh. 02 761 4245
Kartoittaja Anne Luoma, puh. 02 761 4248
Mittausmies Samuel Välimaa, puh. 02 761 4249

päivitetty: 3.12.2018