Myllykylän teollisuusalueen asemakaavamuutos

N. 70 ha suuruinen suunnittelualue sijaitsee Myllykylän kaupunginosassa n. 2 km etäisyydellä Loimaan keskustasta luoteeseen. Alueen voimassa oleva asemakaava on jäänyt osin toteuttamatta ja toteutuneiltakin osiltaan monin paikoin vanhentunut. Asemakaavoituksen tavoitteena on tarkistaa ja päivittää vanhentunut asemakaava nykyisten tarpeiden mukaiseksi.

ALOITUSVAIHE

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 23.8.2018 alkaen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

LUONNOSVAIHE

Kaavaluonnos on nähtävillä 21.2. - 25.3.2019.

Kaavaselostus

Kaavakartta

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Vastineraportti

Havainnekuva