Nahkatehtaan lämpökeskuksen alueen asemakaavamuutos

ENTISEN NAHKATEHTAAN LÄMPÖLAITOKSEN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS

 

Noin 1,2 ha:n suuruinen suunnittelualue sijaitsee Loimaan kaupungin keskustan luoteispuolella. Alueella on nahkatehtaan vanha lämpölaitos sekä varastomakasiini. Vesikosken historiallinen tehdasalue rantamaisemineen on valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä (RKY). Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tiivistää kaupungin keskustan yhdyskuntarakennetta hyödyntämällä vajaakäytöllä olevia alueita. Alueen tehokkaammalla hyödyntämisellä tavoitellaan myös nykyistä viihtyisämpää ja korkeatasoisempaa kaupunkikuvaa. Tavoitteena on säilyttää merkittävän tehdasmiljöön arvot ottamalla se paremmin osaksi ehyttä kaupunkirakennetta. Tarkoituksena on mahdollistaa alueelle asuinrakentaminen ja näin lisätä keskustan monipuolista asuntotarjontaa palvelujen välittömässä läheisyydessä. Asemakaavalla tutkitaan myös alueen suojelutarpeet.

 

ALOITUSVAIHE:

Osallistumis- ja arviontisuunnitelma

LUONNOSVAIHE:

Asemakaavamuutoksen luonnos ja tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä 27.6. - 19.8.2019 (virastojen kesäsulkuaika 1.-21.7.2019) tekniikka ja ympäristö –toimialan toimipisteessä (Loimijoentie 74, 32440 Alastaro) ja kaupungin internetsivuilla www.loimaa.fi/kaavoitus (MRL 62, 63 §).

Mahdolliset huomautukset osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja mielipiteet kaavaluonnoksesta tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään 19.8.2019 klo 15.00 mennessä, osoitteeseen Loimijoentie 74, 32440 Alastaro tai kaupungintalolle (Kauppalankatu 3, 32201 Loimaa) tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@loimaa.fi.


Loimaalla 19.6.2019

Loimaan kaupunki, kaavoitus

 

Kaavaluonnoskartta, 3.6.2019
Luonnoksen kaavaselostus, 3.6.2019
Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.6.2019
Nahkatehtaan alueen rakennetun kulttuuriympäristön inventointi, 8.3.2016
Kaavaluonnoksen havainnekuva, 3.6.2019