Nahkatehtaan lämpökeskuksen alueen asemakaavamuutos

ENTISEN NAHKATEHTAAN LÄMPÖLAITOKSEN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS

 

Noin 1,2 ha:n suuruinen suunnittelualue sijaitsee Loimaan kaupungin keskustan luoteispuolella. Alueella on nahkatehtaan vanha lämpölaitos sekä varastomakasiini. Vesikosken historiallinen tehdasalue rantamaisemineen on valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä (RKY). Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tiivistää kaupungin keskustan yhdyskuntarakennetta hyödyntämällä vajaakäytöllä olevia alueita. Alueen tehokkaammalla hyödyntämisellä tavoitellaan myös nykyistä viihtyisämpää ja korkeatasoisempaa kaupunkikuvaa. Tavoitteena on säilyttää merkittävän tehdasmiljöön arvot ottamalla se paremmin osaksi ehyttä kaupunkirakennetta. Tarkoituksena on mahdollistaa alueelle asuinrakentaminen ja näin lisätä keskustan monipuolista asuntotarjontaa palvelujen välittömässä läheisyydessä. Asemakaavalla tutkitaan myös alueen suojelutarpeet.

 

ALOITUSVAIHE:

Osallistumis- ja arviontisuunnitelma