Nahkatehtaan lämpökeskuksen alueen asemakaavamuutos

ENTISEN NAHKATEHTAAN LÄMPÖLAITOKSEN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS

 

Noin 1,2 ha:n suuruinen suunnittelualue sijaitsee Loimaan kaupungin keskustan luoteispuolella. Alueella on nahkatehtaan vanha lämpölaitos sekä varastomakasiini. Vesikosken historiallinen tehdasalue rantamaisemineen on valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä (RKY). Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tiivistä kaupungin keskustan yhdyskuntarakennetta hyödyntämällä vajaakäytöllä olevia alueita. Alueen tehokkaammalla hyödyntämisellä tavoitellaan myös nykyistä viihtyisämpää ja korkeatasoisempaa kaupunkikuvaa. Tavoitteena on säilyttää merkittävän tehdasmiljöön arvot ottamalla se paremmin osaksi ehyttä kaupunkirakennetta. Tarkoituksena on mahdollistaa alueelle asuinrakentaminen ja näin lisätä keskustan monipuolista asuntotarjontaa palvelujen välittömässä läheisyydessä. Asemakaavalla tutkitaan myös alueen suojelutarpeet.

 

 

 

ALOITUSVAIHE:

Osallistumis- ja arviontisuunnitelma

LUONNOSVAIHE:

Kaavaluonnoskartta, 3.6.2019
Luonnoksen kaavaselostus, 3.6.2019
Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.6.2019
Nahkatehtaan alueen rakennetun kulttuuriympäristön inventointi, 8.3.2016
Kaavaluonnoksen havainnekuva, 3.6.2019

EHDOTUSVAIHE:

 


Asemakaavamuutoksen ehdotus on nähtävillä 22.10.-21.11.2019 tekniikka ja ympäristö –toimialan toimipisteessä (Loimijoentie 74, 32440 Alastaro) ja kaupungin internetsivuilla
www.loimaa.fi/asemakaava  (MRL 65, MRA 27 §).

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään 21.11.2019 mennessä, osoitteeseen Loimijoentie 74, 32440 Alastaro tai PL9, 32201 Loimaa (kaupungintalo) tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@loimaa.fi.


Loimaan kaupunginhallitus, 7.10.2019

Kaavaehdotuskartta, 24.9.2019

Kaavaehdotuksen selostus, 24.9.2019

Liite 1, OAS, tark. 3.6.2019
Liite 2, Asemakaavanseurantalomake

Liite 3, Nahkatehtaan alueen rakennetunkulttuuriympäristön inventointi, 2016

Liite 4, Maaperän ja pintaveden haitta-ainetutkimus, 2016 (nähtävillä (nähtävillä osoitteessa Loimijoentie 74, 32440 Alastaro)

Liite 5, Tasohavainnepiirros

Liite 6, Vastineraportti