Niinijoen kyläalueen osayleiskaava

Noin 9 km2 suuruinen suunnittelualue sijaitsee Niinijoen kylän keskustassa. Suunnittelualue rajautuu noin 1,5 km säteelle Niinijoen kyläkoulusta, rajaus tarkentuu työn edetessä. Kaavan tavoitteena on löytää päiväkodin ja kyläkoulun läheisyydestä mahdollisia asuinpientalojen rakennuspaikkoja. Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, jolloin sitä voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 44§ ja 72§). Yleiskaava mahdollistaa rakentamisen kylän rakenteen kannalta edullisille paikoille ja parantaa näin kylän elinvoimaisuutta ja vetovoimaa. Tavoitteena on myös monipuolistaa Loimaan kaupungin rakennuspaikkavaihtoehtoja.

ALOITUSVAIHE

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 15.5.2018 alkaen. Kaikille avoin aloitusvaiheen yleisötilaisuus pidetään Niinijoen koululla 29.5.2018 klo 17:00.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LUONNOSVAIHE

Kaavaluonnos on nähtävillä 14.3. - 15.4.2019.

Kaavaselostus
Kaavakartta
Liite1_osallistumis- ja arviointisuunnitelma tarkastettu 28-2-2019.pdf
Liite2_Luontoselvitys.pdf
Liite3_Alin_sallittu_rakennuskorkeus.pdf
Liite4_Maisema-analyysin_kartta.pdf
Liite5_Meluselvitys.pdf
Liite6_Emätilaselvitys_kartta.pdf
Liite7_Emätilaselvitys_taulukko.pdf
Liite8_Kaava-alueen_historia.pdf