Omaishoito

Omaishoidontuki

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut.

Omaishoidon tukea voidaan myöntää sekä pitkä- että lyhytaikaisen hoidontarpeen perusteella silloin, kun omaisen antama hoito on hoidettavan edun mukaista ja edellytykset omaishoidon toteuttamiseksi ovat olemassa. Omaishoidontuki ei ole ns. subjektiivinen (=ehdoton) oikeus.

Omaishoitajan on oltava hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö.

Omaishoidettavalle annettavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa.


Lisätietoja

vanhustyön ohjaaja Kaija Muhonen
Vareliuksenkatu 1, 32200 LOIMAA
puh. 02 761 2380


Palveluseteli

Palveluseteli on yksi palvelujen järjestämistapa. Palveluseteli on kaupungin asiakkailleen myöntämä sitoumus maksaa hyväksymänsä palveluntarjoajan tuottamasta palvelusta ennalta määrätty kustannus. Asiakkaille annetaan luettelo viranomaisen hyväksymistä palveluntuottajista, joilta asiakas voi tilata palvelun.

Omaishoito/palvelusetelihakemukset palautetaan vanhustyön ohjaaja Kaija Muhoselle osoitteella Vareliuksenkatu 1, 32200 Loimaa.

 

Lomakkeita

Omaishoidontuen myöntämisperusteet 2020.pdf 

Palvelusetelijärjestelmä 2020.pdf

Omaishoidontuki_palvelusetelihakemus.pdf

Palveluntuottajat 2019.docx


päivitetty: 7.1.2020