Peltoisten asuinalueen asemakaava ja asemakaavamuutos

Noin 28 ha:n suuruinen suunnittelualue sijaitsee Loimaan kaupungin keskustan itäpuolella. Alue rajautuu etelässä Hämeentiehen, idässä ja pohjoisessa Loimijokeen ja lännessä rautatiehen.

Voimassa oleva asemakaava on monin paikoin vanhentunut eikä vastaa alueen nykyistä käyttöä. Kaavamuutoksen tavoitteena on päivittää asemakaava nykyisten tarpeiden mukaiseksi. Asemakaavalla tutkitaan myös alueen suojelutarpeet.

EHDOTUSVAIHE

Kaavaehdotus on nähtävillä 20.9. - 22.10.2018.

Kaavakartta

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet

 

LUONNOSVAIHE

Kaavaluonnos on nähtävillä 29.3.-2.5.2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavakartta_luonnos

Kaavaselostus

Havainnekuva

Inventointikoostetaulukko

Seurantalomake_luonnos