Perhetyö

Perhetyö on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua. Perhetyö on arjessa tapahtuvaa tilapäistä ja ennaltaehkäisevää apua, eikä vaadi lastensuojelun asiakkuutta. Perhetyö on asiakkaan ja perheen hyvinvoinnin tukemista. Perhetyön tavoitteena on vahvistaa perheen voimavaroja, tukea vanhemmuutta sekä lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta. Tavoitteena on tukea perhettä tukiverkoston rakentamisessa.

Lastensuojelun asiakkaana oleva lapsi ja hänen perheensä ovat kuitenkin myös oikeutettuja saamaan sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä tai lastensuojelulain mukaista tehostettua perhetyötä. Perhetyö voi olla tilapäistä tai pidempiaikaista tukea avohuollon tukitoimena.

Perhetyön työntekijät:

perheohjaaja Mervi Salo, puh. 02 761 2118, 040 570 2549

perhetyöntekijä Sisko Vihervirta, puh. 02 761 2119, 050 464 0712

perheohjaaja Anu Wessman, puh. 02 761 2124, 050 353 2865

perhetyöntekijä Satu Kivelä, puh. 02 761 2120, 050 311 4599

psykiatrinen sairaanhoitaja Jukka Mertanen, puh. 02 761 2112, 050 304 0029

 

 

päivitetty: 17.9.2019