Perusopetus


Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan muodostamiseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen. Se antaa valmiudet ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin.

Loimaan kaupungissa on kahdeksan alaluokkien koulua, kaksi yläkoulua ja yksi yhtenäiskoulu. Yleisopetuksen lisäksi ovat tarjolla monipuoliset erityisopetuspalvelut. Kaupunki järjestää myös seutukunnallisesti erityisopetusta (harjaantumisopetus).

ENNAKKOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI, KOULUVERKKO

Loimaan kaupungissa valmistellaan parhaillaan kouluverkkoselvitystä. Selvityksen perusteella on tarkoitus rakentaa tulevaisuuden kouluverkko, jossa opetuspalvelut pystyttäisiin järjestämään mahdollisimman hyvin.

Kuntalaisilla, huoltajilla, oppilailla ja koulujen henkilöstöllä on mahdollisuus esittää näkemyksiään kouluverkkoratkaisujen vaikutuksista. Näitä vastauksia käytetään kouluverkkoratkaisun valmistelussa.

Vastausaika päättyy 31.5.2019 klo 15.

Kouluverkon kehittämiseen liittyvä keskustelu- ja kuulemistilaisuus on 21.5.2019 klo 18 ja toinen saman sisältöinen tilaisuus alkaa klo 19. Paikkana on Novida –ammattiopiston auditorio (Myllykyläntie 8).

Ennakkovaikutusten arviointi, kouluverkko


Yhteystiedot

Koulutoimisto
Kanta-Loimaantie 7
PL 129
32210 Loimaa
s-posti etunimi.sukunimi@loimaa.fi


sivistysjohtaja
Manne Pärkö
puh. 02 761 1200
gsm 050 593 6249


palvelusihteeri
Marita Harala
puh. 02 761 1201


palvelusihteeri
Maarit Ylenius
puh. 02 761 1202

päivitetty: 17.5.2019