Potilasasiamies

 

1.3.1993 astui voimaan laki potilaan asemasta ja oikeuksista. Laki määrää, että kaikissa terveydenhuollon yksiköissä sekä niissä sosiaalihuollon yksiköissä, joissa on terveydenhuollon henkilökuntaa, tulee olla nimettynä potilasasiamies.

Potilasasiamiehen tehtävänä on

1.  Neuvoa potilasta tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa.
2.  Avustaa potilasta muistutuksen, vahingonkorvaushakemuksen tms. tekemisessä ja asioiden eteenpäin viemisessä.
3.  Tiedottaa potilaan oikeuksista.
4. Toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Potilasasiamiehellä ei ole potilasvahinkoasioissa päätösvaltaa eikä hän voi ottaa kantaa lääketieteellisiin ratkaisuihin.

Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen potilasasiamiehinä toimivat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin potilasasiamiehet.

Ensisijaisesti Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen potilasasiamiesasioita hoitaa Tyks Loimaan sairaalan sosiaalityöntekijä Merja Mäkelä.


Potilasasiamiehen tavoittaa puhelimitse arkipäivisin klo 8.00–16.00
puh. (02) 314 3288.

Henkilökohtaiseen tapaamiseen on hyvä varata aika. 


Muut sairaanhoitopiirin potilasasiamiehet tavoittaa

  • puh, 02 313 000 ma–pe klo 10.00-12.00
  • ti ja to klo 13.00-15.00
  • sähköpostitse: potilasasiamies(@)tyks.fi
  • kirjeitse Potilasasiamies, TYKS rakennus 9, PL 52, 20521 TURKU

       Terveydenhuollon muistutus
päivitetty: 6.9.2018