Sosiaaliasiamies


Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista tuli voimaan 1.1.2001. Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä, asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa.


Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on

1. neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa
2. avustaa asiakasta 23 §:n 1 momentissa tarkoitetussa asiassa (muistutus)
3. tiedottaa asiakkaan oikeuksista
4. toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
5. seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kaupungissa ja antaa siitä selvitys vuosittain kaupunginhallitukselle

Loimaan kaupungin sosiaaliasiamiespalveluista huolehtii Merikratos sosiaalipalvelut Oy.

Sosiaaliasiamies Maija-Kaisa Sointula on tavoitettavissa tiistaista torstaihin klo 10.00-13.00
puh. 010 830 5104.

Sosiaaliasiamiehen tavoittaa sähköpostilla sosiaaliasiamies@merikratos.fi. Sosiaaliasiamiehen postiosoite (+käyntiosoite) on Ruissalontie 11 B, 20200 TURKU.

Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.

Muistutus_sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista.pdf

päivitetty: 7.9.2018