Rakentamisen viranomaisvalvonta

Rakennusvalvonnan tavoitteena on edistää, opastaa ja valvoa laadukkaan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut toimii kaupunkilaisten eduksi ja huolehtii yleisen edun huomioonottamisesta, sekä luvanhakijoiden ja naapurien oikeusturvan takaamisesta rakennettaessa.
 
Lupa-asioita voi hoitaa ja neuvoa rakentamiseen liittyen kysyä sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta ympäri vuorokauden.

Rakennusvalvonnan lupien julkipanokuulutukset ovat nähtävillä Lupapisteen palvelussa alla olevasta linkistä:

Rakennusvalvonnan lupapäätösten julkipanokuulutus

päivitetty: 28.1.2020