Sosiaalipalveluiden odotusajat

IÄKKÄIDEN HENKILÖIDEN SOSIAALIPALVELUJEN ODOTUSAJAT LOIMAALLA 01.09.-31.12.2019


Palveluiden piiriin tulleiden odotusajat: Tehostettuun palveluasumiseen keskimääräinen jonotusaika ympärivuorokautisen hoitopaikan myöntämisen perusteet täyttävillä henkilöillä oli 43,2 vrk riippuen tilanteen kiireellisyydestä. Jatkohoitopaikkaa tehostettuun asumispalveluun jonotti seurantajakson aikana yhteensä 30 henkilöä. Tarpeen mukainen kotihoito 0-3 vrk, kotihoidon tukipalvelut 0-3 vrk, palvelutarpeen arviointi 1-7 vrk palvelutarpeen arvioinnin kiireellisyydestä riippuen.


Omaishoidontuki on myönnetty 0-3 kk kuluessa, aikaisintaan hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden alusta. Määrärahan vapautumista odottavia hakijoita, joilla myöntämisperusteiden oli todettu täyttyvän, ei ollut jonossa 31.12.2019.


Loimaalla 14.01.2020
Vanhustyön ohjaaja

päivitetty: 15.1.2020