Sosiaalipalveluiden odotusajat

IÄKKÄIDEN HENKILÖIDEN SOSIAALIPALVELUJEN ODOTUSAJAT LOIMAALLA 01.01.-30.04.2019  

Palveluiden piiriin tulleiden odotusajat: Tehostettuun palveluasumiseen  keskimääräinen jonotusaika ympärivuorokautisen hoitopaikan myöntämisen perusteet täyttävillä henkilöillä oli 48,3 vrk riippuen tilanteen kiireellisyydestä. Tarpeen mukainen kotihoito  0-3 vrk, kotihoidon tukipalvelut  0-3  vrk, palvelutarpeen arviointi 1-7 vrk palvelutarpeen arvioinnin kiireellisyydestä riippuen.

Omaishoidontuki on myönnetty 0-3  kk kuluessa, aikaisintaan hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden alusta. Määrärahan vapautumista odottavia hakijoita, joilla myöntämisperusteiden oli todettu täyttyvän, oli 30.04.2019 jonossa 4 hakijaa. 

Loimaalla 15.05.2019  

Vanhustyön ohjaaja

päivitetty: 16.5.2019