Sosiaali- ja perhepalvelut

Vastaa asiakaskyselyyn liittyen perhepalveluiden uudistukseen!
Linkki kyselyyn.


Palvelulinjan esimies

Heli Kaskiluoto sosiaalityön johtaja
Vareliuksenkatu 1, 32200 LOIMAA
puh. 02 761 2130 tai 040 575 4143

 

Palvelutarpeen arviointia voi pyytää sosiaalitoimesta virka-aikana tai kiireellisissä tapauksissa sosiaalipäivystyksestä numerosta 112.

Sosiaalihuollon tarpeen arviointi(lapsi,nuori).pdf

Sosiaalihuollon tarpeen arviointi(lapsi,nuori).doc

Sosiaalihuollon tarpeen arviointi(aikuinen)pdf.pdf

Sosiaalihuollon tarpeen arviointi(aikuinen).doc

Yleinen sosiaalityö

 • toimeentulotuki
 • päihdehuollon kuntoutusjaksojen maksusitoumukset
 • mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut
 • aktivointisuunnitelmat TE-toimiston kanssa
 • kotouttaminen
 • muu ohjaus ja neuvonta

 
Lastensuojelu

 • lastensuojelun tarpeen selvitys
 • avohuollon tukitoimet
 • kiireellinen sijoitus
 • huostaanotto
 • jälkihuolto 

Perheoikeudelliset palvelut

 • lastenvalvoja

Lapsiperheiden kotipalvelu

Vammaispalvelu

 • kehitysvammapalvelut

Työllistämistoiminta

 • kuntouttavaan työtoimintaan työharjoitteluihin ja muuhun tukityöllistämiseen liittyvät toimenpiteet
 • työpajat Duuniparkki ja Nuortentyöpaja
päivitetty: 18.5.2018