Tietosuoja ja tietoturvallisuus

 

Tietosuoja

Tietosuojalla tarkoitetaan yksilön tietojen käsittelyä ja oikeutta yksityisyyteen omien henkilötietojen käsittelyssä. Siihen sisältyy oikeudet tarkastaa ja korjata sekä vaatia poistettavaksi tarpeeton tieto. Tietosuojan tarkoituksena on myös varmistaa yksilön perusoikeuksien säilyminen tietojen käsittelyn koko elinkaaren ajan.

 

Tietoturvallisuus

Tietoturvallisuuden tarkoitus on suojata tietoaineisto (sähköinen, paperi, puhe) ja tietojärjestelmät. Tietoturvallisuuden tavoitteena on varmistaa että tiedot ovat vain niiden käytössä, joilla on siihen oikeus (luottamuksellisuus), silloin kun he niitä tarvitsevat (käytettävyys) ja tieto on oikeassa muodossa eikä ole muuttunut hallitsemattomasti (eheys). Tietoturvallinen toiminta on yksi tietosuojan toteuttamisen keinoista.