Loimaan kaupungin tietosuojaselosteet

KONSERNIHALLINTO

Asianhallintajärjestelmän tietosuojaseloste

Kotiäänestyksen tietosuojaseloste.pdf

Loimaan kaupungintalon tallentava videovalvontajärjestelmä

Luottamushenkilörekisteri tietosuojaseloste

Myyntireskontran asiakasrekisteri tietosuojaseloste

Ostoreskontran toimittajarekisteri tietosuojaseloste

Palvelussuhderekisteri tietosuojaseloste

Sidonnaisuusrekisteri tietosuojaseloste

Työllisyyspalveluiden asiakasrekisteri

Yritysrekisteri tietosuojaseloste

Tietosuojailmoitus maatilarekisteri

Loimaan kaupungin kulunvalvonta-, rikosilmoitin- sekä ateria- ja
työajanseurantajärjestelmä (Esmikko
)

 

SIVISTYSPALVELUT

Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri

Varhaiskasvatus, kuvaus henkilötietojen käsittelystä

Puistometsän päiväkodin tallentava videovalvontajärjestelmä

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasrekisteri

Google GSuite sähköinen työskentely-ympäristö

ViLLE-Tietosuojaseloste

tietosuojaseloste_MPASS

Hirvikosken kunnantalon tallentava videovalvontajärjestelmä

Koulujen tallentava videovalvontajärjestelmä

Koulukuljetusten asiakasrekisteri

Koulukuraattorien asiakasrekisteri

Koulupsykologien asiakasrekisteri

Opiskeluhuollon asiakasrekisteri

Perusopetuksen asiakasrekisteri

Peda.net verkko-oppimisympäristö

Etsivän nuorisotyön asiakasrekisteri

Kaukolainauksen asiakasrekisteri

Loisto-kirjastojen asiakasrekisteri

Liikuntapalvelujen ohjatun toiminnan asiakasrekisteri

Nuorisopalvelujen ohjatun ja avoimen toiminnan asiakasrekisteri

Vapaa-aikapalvelujen avustusten ja stipendien asiakasrekisteri

Musiikkiopiston asiakasrekisteri

Työväenopiston asiakasrekisteri

Heimolinnan tilavarausten asiakasrekisteri

Liikuntatilojen varausjärjestelmän asiakasrekisteri

Nuorisotilojen ja Kalikan tilavarausten asiakasrekisteri

Alastaron nuorisotilan tallentava videovalvontajärjestelmä

Hirvihovin ja Vesihovin tallentava videovalvontajärjestelmä

Uimahalli Vesihovin kulunvalvonta

 

 TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ

Kiinteistörekisteri tietosuojaseloste

Osoiterekisteri tietosuojaseloste.pdf

Rakennus- ja huoneistorekisteri tietosuojaseloste

Rakennusluparekisteri tietosuojaseloste

Tiekuntarekisteri tietosuojaseloste

Tieyksikkörekisteri tietosuojaseloste.pdf

Tontin- ja tilavuokrarekisteri tietosuojaseloste

Tontinvarausrekisteri tietosuojaseloste

Väestörekisteri tietosuojaseloste

Ympäristörekisteri tietosuojaseloste

 

 HYVINVOINTIPALVELUT

Informointilomake Loimaa, sosiaalihuolto

Informointilomake Loimaa, terveydenhuolto

ProConsona Sosiaalitoimi tietosuojaseloste

ProConsona Sosiaalitoimi tietojärjestelmäluettelo

SuoraTyö tietosuojaseloste

Taksiliiton asiakastietojärjestelmä rekisteriseloste

Valtakunnallinen väestötietojärjestelmä tietosuojaseloste