Vaikuttaminen

Kunnallisvaalit

Kunnallisvaalit järjestetään neljän vuoden välein. Uuden 1.5.2015 voimaan tulleen kuntalain mukaan, jollei valtuusto tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuutettuja valitaan laissa säädetty vähimmäismäärä, joka Loimaan kokoisessa kunnassa on 27. Valtuuston jäsenmäärä on Loimaalla 43.

Kuntavaaleissa valitut valtuutetut ja kuntalain 17§:n mukaiset varavaltuutetut 2017-2021 löydät myös täältä.​

Lisätietoa vaaleista alla olevan linkin kautta.

Tietoa vaaleista 


Aloite ja palaute

Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Aloite toimitetaan kaupungin kirjaamoon kirjaamo(at)loimaa.fi. Käytettävissä on myös sähköinen kuntalaisaloitteen tekopalvelu, joka löytyy alla olevan linkin kautta.

Kuntalaisaloite

Palautetta palveluista yms. voi antaa etusivun alaosassa olevan palauteosion kautta.


Opas vaikuttamiseen

Kuntaliitto on julkaissut oppaan, josta saa monipuolisen kuvan vaikuttamisen perustasta ja eri mahdollisuuksista. Oppaan voit ladata alla.

Vallakas_kuntalaisen_vaikuttamisopas (pdf, 1333 kt)

 

 

päivitetty: 26.6.2017