Vammaispalvelut

Sosiaalitoimisto
Vareliuksenkatu 1, 2 krs., 32200 LOIMAA 

         Vammaispalvelujen tavoitteena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa          yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä, sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja          esteitä vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaisesti. Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin               kuuluvat palvelut on tarkoitettu vaikeavammaisille.

         Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat kuljetuspalvelut, palveluasuminen, asunnon               muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, henkilökohtainen apu ja vaikeavammaisten                              päivätoiminta.

         Määrärahasidonnaisia palveluja ja taloudellisia tukitoimia ovat ylimääräiset vaatekustannukset,                              päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, sopeutumisvalmennus ja ylimääräiset                                             erityisravintokustannukset.

         Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki myönnetään myös vammaispalvelujen kautta ja sitä myönnetään               hyvinvointivaliokunnan vahvistamien ohjeiden mukaan. Omaishoidontukea voidaan antaa, jos henkilö               alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi tarvitsee huolenpitoa, joka on                    mahdollista järjestää hoidettavan kotona sopimalla siitä hänen läheisensä kanssa. Keskeisimmät                         myöntämiskriteerit ovat hoidon sitovuus ja vaativuus.

         Lisätietoja vammaispalveluista sekä alle 65-vuotia omaishoidontuesta saa vammaispalvelujen                              työntekijöiltä.

Vammaispalvelujen tavoitteena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä, sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaisesti.

Ota yhteyttä vammaispalvelujen työntekijöihin, mikäli tarvitset apua tai tukea mm. 

- kuljetuspalveluihin
- henkilökohtaiseen apuun
- asunnon muutostöihin
- asuntoon kuuluvien välineisiin ja laitteisiin
- palveluasumiseen
        - omaishoidon tukeen 0-64-vuotiaille
- muihin vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin liittyvissä asioissa                

Muistathan täyttää hakemuksen ja lähettää se vammaispalveluihin!

Vammaispalvelujen johtava ohjaaja Riikka Kömi
puh. 02 761 2140 tai 050 5856758, puhelinaika ma-to klo 13-14

Sosiaaliohjaaja Anne Oksanen
puh. 02 761 2148 tai 050 3474287, puhelinaika ma-to klo 13-14

Palvelusihteeri Outi Friberg
puh. 02 761 2141 tai 050 3114590

Shl:n mukaiset kulj.palv.ohjeet

Tuloselvitys shln mukais. kulj.palvelusta.pdf

Kuljetuspalveluhakemus 2016 pdf.pdf

Vammaispalveluhakemus 2015

Henkilökohtaisen avun hakemus 2015

Omaishoito Loimaalla 2020 alle 65-vuotiaat.doc

Palveluseteliperusteet alle 65-vuotiaat 2020.doc

          

 

päivitetty: 3.1.2020