Mäntypuisto

Kartanonmäen palvelukeskus / Vanhainkotitoiminta

Haluamme tarjota asukkaillemme turvallisen, kodinomaisen ja viihtyisän asumisympäristön. Tuemme asukkaidemme jäljellä olevia voimavaroja asukkaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Tavoitteena on tukea asukkaiden toimintakykyä ja elää arkea yhdessä heidän kanssaan, hyvän elämänlaadun säilyttäminen, tyytyväisyys omaan elämään, itsemääräämisoikeuden ja persoonallisen elämäntavan kunnioittaminen. Yksilöllisyyden ja erilaisuuden kunnioittaminen ovat osa työkulttuuriamme.


Mäntypuisto
Juvantie 1, 32200 Loimaa                                                

   
Vanhainkodissa annetaan hoivaa ja huolenpitoa asukkaille, jotka eivät tarvitse sairaalahoitoa, mutta jotka eivät selviä kotona tai muussa avohoidossa säännöllisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä huolimatta. Laitoshoitoon sisältyy hoito, ravinto, lääkkeet, puhtaus ja vaatetus. 
   
    
Muistola, puh. 02 761 2518
Virkkula, puh. 02 761 2520

 
Oastonhoitaja Sirpa Tamminen
puh 02 761 2517päivitetty: 2.2.2018