Vertaisryhmätoiminta


Vertaisryhmän tarkoituksena on, että ryhmään osallistuvien on mahdollista käsitellä asioitaan yhdessä toisten samalaisessa tilanteessa olevien kanssa. Ryhmässä on mahdollista saada omaan tilanteeseen uusia näkökulmia. Keskeistä vertaisryhmätoiminnassa on vertaistuen saaminen ryhmästä., omien voimavarojen vahvistuminen ja sosiaalisen tuen saaminen.

Vertaisryhmien alkamisesta ilmoitetaan erikseen.
päivitetty: 17.3.2016